WRO-BASKET

Przewinienia techniczne

Ewidencja przewinień technicznych i dyskwalifikujących popełnianych przez zawodników
i trenerów w 34. edycji rozgrywek ALK WRO-BASKET

 

 

Wyciąg z Regulaminu 34. edycji rozgrywek ALK WRO-BASKET:

§ 22

1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji:
– drugiego przewinienia technicznego – zawodnik karany jest odsunięciem od jednego kolejnego spotkania (przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek) lub karą finansową w wysokości 50 zł,
– każdego kolejnego przewinienia technicznego – zawodnik karany jest odsunięciem od jednego kolejnego spotkania (przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek) lub karą finansową w wysokości 100 zł,
– ilość fauli technicznych obliczana jest w danej edycji, przy czym faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne;
b) za usunięcie zawodnika przez sędziego z boiska w wyniku otrzymania faula dyskwalifikującego zawodnik karany jest automatycznie odsunięciem od jednego kolejnego spotkania, zgodnie z terminarzem rozgrywek;
c) kary za bójkę podczas meczu będą ustalane indywidualnie przez Organizatora.
2. Do ewidencji fauli technicznych nie należy wliczać fauli orzeczonych przez sędziego za wymuszanie przewinienia.
3. Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika jako nieuprawnionego do gry.
4. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zmienników należy bezwzględnie zaliczać danym zawodnikom.
5. Zawodnik może uniknąć odsunięcia od jednego meczu, poprzez wpłatę kwoty określonej w pkt. 1a). Wpłaty należy dokonać na konto wskazanej przez Organizatora Fundacji oraz przesłać na adres wro-basket@o2.pl potwierdzenie wpłaty, najpóźniej do środy przed weekendem rozgrywania meczu przez jego drużynę.
6. Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera lub kapitana drużyny poprzez umieszczenie stosownego zapisu na oficjalnych statystykach meczowych.
7. Ewidencja fauli technicznych i dyskwalifikujących prowadzona jest przez Organizatora.

§ 23

1. W stosunku do trenerów naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:
– drugie przewinienie techniczne trenera karane jest odsunięciem od jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek;
– każde kolejne przewinienie techniczne trenera karane jest odsunięciem od jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek;

– ilość fauli technicznych obliczana jest w danej edycji, przy czym faule dyskwalifikujące przeliczane są jako dwa faule techniczne;
b) kary za bójkę podczas meczu będą ustalane indywidualnie przez Organizatora.
2. Ewidencja fauli technicznych i dyskwalifikujących prowadzona jest przez Organizatora.

§ 24

W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.

.



Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress